pirmadienis, vasario 21

Lietuvių draugas Vasilis Stusas

Vasilis Ovsijenko viename knygos „Світло людей“ skyriuje aprašo kalinimą Mordovijos lageriuose (Dubravlage). Mordovijos ASSR tuo metu politinių kalinių buvo ironiškai vadinama „Mentų ASSR“.

Čia jisai rašo, kad su ukrainiečių poetu Vasiliu Stusu pirmąsyk susidūrė 19-oje zonoje, kurioje buvo laikomas iki 1975 metų spalio 30 dienos.

„Dar 19 zonoje aš pastebėjau, kad lietuviai su ypatinga pagarba kalba apie mūsų Stusą. Man paaiškino, kodėl. Pasirodo, kuomet Baraševe mirė lietuvių partizanas Klemanskis, nuteistas 25 metams, per vakarinį patikrinimą Vasilijus pasiūlė pagerbti jo atminimą tylos minute. Tai, žinoma, buvo įvertinta kaip „laikymo režimo pažeidimas“, vos ne kaip mitingo organizavimas – ir nuėjo Vasilijus pusei metų į KTP („kameros tipo patalpa“ – tai vienas „išvystyto socializmo“ ideologų šedevrų: pas juos nebuvo konclagerių, o kolonijos, nebuvo prižiūrėtojų, o „kontrolieriai“, nebuvo „politinių kalinių“, o „ypatingai pavojingi valstybiniai nusikaltėliai“...).“


Vasilis Stusas (1938 01 07 — 1985 09 04) – ukrainiečių poetas, žmogaus teisių gynėjas, politinis kalinys.

1972 m. rugsėjo 7 d. suimtas už antisovietinę veiklą. Nuteistas penkiems metams griežto režimo lagerių ir dviems metams tremties (tremtis Magadano srityje, Matrosovkoje). 1980 m. pradžioje suimtas antrą sykį, nuteistas 10 metų laisvės atėmimo bausme. 1985 m. rugsėjo 4 d., antrą sauso badavimo dieną Permės srities lagerio 389/36 (netoli Kučino gyvenvietės) karceryje, kaip manoma, nužudytas specialiai pasodinto kriminalinio kalinio, nesulaukęs vos kelių mėnesių iki politinių kalinių paleidimo pradžios.

1989 metais Vasilio Stuso palaikai iškilmingai pergabenti į Ukrainą ir perlaidoti Kijeve. 2005 m. po mirties jam suteiktas Ukrainos Didvyrio vardas.

1 komentaras:

  1. Mano senelis, kalėjęs Vorkutos lageriuose pasakojo, kad vakarų ukrainiečiai buvo kiečiausia tauta lageriuose. Juos labai gerbė.

    AtsakytiPanaikinti