ketvirtadienis, liepos 28

„Antifašistams“

Turbūt daugelis yra girdėję apie tokį puslapėlį „nacizmas.lt“ (dar kitaip vadinamą „antifa.lt“). Be įvairaus štampavimo ir indoktrinavimo, būdingo ir kitiems raudonųjų puslapiams, jis pasižymi dar ir tuo, kad kartas nuo karto publikuoja iš įvairių privačių erdvių išvogtas jiems nepatinkančių asmenų nuotraukas, slaptais kanalais susirinktą informaciją apie pastarųjų privatų gyvenimą. Kuo daugiau vieno žmogaus asmens duomenų atskleisime, tuo geriau pasijausime, – štai jų veikimo principas.

Panašu, kad puslapis tarnauja kaip dar viena priedanga Dariaus Pocevičiaus revoliucionierių gaujai. Pastarasis nuolat perpublikuoja skelbiamą medžiagą, pasislėpęs už nesusaistančios frazės „antifa.lt rašo“, nuo savęs dar pridurdamas, kad tai dar ne viskas ir jie išknisią daugiau duomenų. Neabejoju, kad prie šio puslapėlio kurpimo ir palaikymo prisideda ir daugiau spalvingų asmenybių, pasislėpusių po anonimiškumo kaukėmis.

Paprastas pilietis gali suabejoti, kur čia problema. Juk „antifašistai“ išviešina įvairias grėsmes visuomenei, publikuodami baisių, neonacistiniais ženklais apsipaišiusių skinhedų nuotraukas?

Deja, „antifa“ yra gatvinė subkultūra, veikianti gatviniais metodais, šiuo atveju panašiais į nešvankius užrašus apie nepatinkantį klasės draugą ar draugę, pritepliotus autobusų stotelėse ir ant tvorų. Skelbdami kažkokią informaciją, jie naudoja įprastą demagogijos principą – praskiedžia turimus faktus išsigalvojimais, įžeidimais, šmeižimu ir pritraukimu prie reikiamo konteksto. Tuo jie tikisi šantažuoti ir terorizuoti pavienius žmones.

Greta nuotraukų su asmenimis, pasidabinusiais nacionalsocialistine simbolika ir, matyt, išpažįstančiais atitinkamą ideologiją, jie talpina sporto gerbėjų, patriotinių organizacijų narių ir šiaip eitynių dalyvių nuotraukas. Nacionalsocializmas suplakamas su nacionalizmu, o šis – su paprastu kasdieniu patriotizmu, taip norint visiems įteigti žinią – kiekvienas tautininkas yra užsislėpęs ekstremistas ir žudikas. Beje, paties tokio ekstremistų „medžiotojo“ Dariaus Pocevičiaus internetinio tinklapio draugų sąrašo viršuje ilgą laiką kabojo užrašas „Komunizmas – geriausia santvarka“.

Nepilnamečių, šeimos narių, mylimųjų vardai, pavardės ir kiti duomenys irgi viešinami čia, taip pažeidžiant bet kokį privatumą. Todėl netenka abejoti, kad „antifašistai“ renka ir adresus, kaupdami informaciją galimoms gatvinio teroro akcijoms. Teisėsaugos įstaigos tyli. O gal dangsto?

Toliau dar įdomiau. Visa šia neteisėtai sukaupta ir disponuojama medžiaga mielai naudojasi savo politiniams dividendams įstaigos, kuri Lietuvoje garsėja kaip pagrindinė, turinti ginti žmogaus teises, – Žmogaus teisių stebėjimo instituto – direktorius Henrikas Mickevičius. ŽTSI nepateikia jokių priekaištų dėl šio puslapio veiklos.

Visa tai, ką pokalbių laidose šneka H. Mickevičius, man primena neteisinio susidorojimo propagavimą. Tarkime, jis kalba apie persekiojimą tų profesinės karo tarnybos karių ir savanorių, kurie priklauso „neonacistiniams judėjimams“ ar rašo „neonacistiniuose forumuose“. Aišku, nustatinėtų, kurie forumai yra „neonacistiniai“, o kurie ne, matomai tokios įstaigos kaip H. Mickevičiaus kontora.

Suprantu, jei karys dalyvauja politikoje, rašinėja smurtą propaguojančius komentarus (kai tai įrodyta teismo), naudoja sovietinę ir nacionalsocialistinę simboliką – visa tai mūsų šalyje uždrausta. Bet čia draudimo ribos baigiasi. Keltų kryžius, pagoniška svastika, užrašas „Skinheads“ – tu jų nors dvidešimt išsitatuiruok. Neabejoju, kad daliai žmonių šie dalykai gali kelti antipatiją, bet leidimas įvairiems tolerastams vis plėsti draudžiamų objektų sąrašą, atrenkant juos pagal mintyse sukylančių asociacijų metodą, ir ŽTSI padalinių atidarymas prie kiekvieno karo prievolės poskyrio atneštų tik žalos.

Kaip žinia, šio instituto direktorius praktiką teismuose atliko komunistinės diktatūros laikais, kai teisėsauga tarnavo ir susidorojimui su ideologiniais priešais. Tačiau tokių įpročių būtų jau pats laikas atsikratyti.

Nes „antifašizmas“, sukryžmintas su komunizmo arba anarchizmo ideologijomis, lengvai gali virsti nesibaigiančiu savitiksliu karu ir vis naujų priešų paieškomis. Štai vienas Lietuvos kairysis, Emilis Milkevičius, rašo: „anarchizmo esmė yra demaskuoti ir nukenksminti valdžią kaip principą, atrasti kitą gyvenimo ir mąstymo būdą nei tas, kuriame tu esi subordinuotas kokiai nors valdžiai.“

Vadinasi, pasaulis yra persmelktas valdžios arba „fašizmo“ principo, ir individas pasmerktas nuolat ieškoti priešų-išnaudotojų. Galiausiai jam kaip gamtos daliai tenka vis labiau atsiriboti nuo bet kokių išorinių poveikių, kas veda į asmenybės susidvejinimą. Kaip tęsia tas pats autorius: „O juk valdžia visur – miesto plytelės įsako tau, kaip žingsniuoti, televizorius sako „įjunk mane“, „Facebookas“ liepia jį patikrinti; jei tu prieš bet kokią valdžią, tau reikia medituoti, kaip suploti viena ranka.“

Nenuostabu, kad anarchistams, vedamiems Dariaus Pocevičiaus, privati nuosavybė – vagystė, o tautinė valstybė – atgyvena. Kaip teigia ekstremistinių judėjimų specialistas Giedrius Kiaulakis, vis besistengiantis prablaivinti isterijos persunktą mūsų politinę ir žiniasklaidos atmosferą, „jeigu žiūrėti „antifa“ kategorijomis, tai Lietuva jau gyvena fašizmo sąlygomis, kaip ir Europa ir Šiaurės Amerika. O ne fašizmo sąlygomis gyvena Rusija ir Baltarusija. Čia jų standartais žiūrint“.

Tuo šį pasisakymą būtų galima ir baigti, jei ne internetinių „antifašistų“ dėmesys konkrečiai mano kukliam asmeniui. Nukopijavę kelis trumpus komentarus iš LTJS forumo, jie nusprendė užkergti ir man „neonacio“ etiketę. Darius Pocevičius ir jo anoniminiai draugeliai nepasikuklino eilinį sykį parodyti visišką bukumą, mat tenai išsakyta mano nuomonė apie kai kuriuos Ričardo Čekučio dviprasmiškus internetinius komentarus buvo atvirai neigiama.

Žinoma, norint likviduoti priešą, jo nuomonė nesvarbi, svarbu pavadinti jį „priešu“. Jei „antifašistų“ demagogai, pavyzdžiui, būtų žinoję, kad per gyvenimą porąsyk viešuose susitikimuose esu matęs Romualdą Ozolą ir vienąsyk – Ričardą Čekutį, ta proga turbūt būtų parašę apie mane komentarą, jog „palaikau aktyvius ryšius su Lietuvos neonacių vedliais“.

Juokingiausia, kad pavadindami mane „neonaciu“ jie taip apšaukė konservatyvių (tačiau ne patriarchalinių) ir žaliųjų pažiūrų žmogų. Ir visa tai tik todėl, kad dar esu ir nacionalistas (tautinės valstybės šalininkas), o tai jau nepakenčiama „antifašizmo“ adeptams.

Apskritai keista, kad žmonės, neigiantys tautinę demokratiją kaip vieną iš jos formų, išvis save laiko didesniais laisvės gynėjais už oponentus, pravardžiuojamus „neonaciais“, „fašistais“ ir panašiai. Belieka tik spėlioti, kad čia kažkaip įpainiota anarchistų išpažįstama „tiesioginės“ arba „tikrosios demokratijos“ mistinė idėja...

O pabaigai norėčiau priminti žymaus XX amžiaus lietuvių veikėjo Mykolo Krupavičiaus žodžius. Jie nuskambėjo Seime prieš 85 metus, bet atrodo tarsi ištarti šiandien: „Aš skiriu fašizmą nuo „fašizmo“. Jeigu jūs pravardžiuojate tautinį susipratimą, patriotizmą, tautinius idealus „fašizmu“ – ta prasme aš esu irgi „fašistas“. Ir visi mes tautininkai lietuviai esame „fašistai“. Bet, tamstos, aš skiriu tautiškumą, kurį jūs vadinat „fašizmu“, nuo Musolinio fašizmo“.

ketvirtadienis, liepos 14

Stalino ordos jau pakeliuiUžmušk vokietį! Atkeršyk!
Užmušk vokietį! To prašo senutė motina. Užmušk vokietį! To meldžia tave vaikutis. Užmušk vokietį - tai šaukia gimtoji žemė.
Neprašauk. Nepraleisk. Užmušk!

(citatos iš Erenburgo straipsnio, Krasnaja Zvezda, 1942 07 24, Nr. 172 (5236))

Leningradas?

sekmadienis, liepos 10

1917-1967: penkiasdešimt SSRS istorijos metų paveikslėliuose

Vengrų kilmės amerikiečių dailininkas Viktoras Vaši (Vashi) XX a. septintojo dešimtmečio pabaigoje visiškai be žodžių, panaudodamas keletą šimtų paveikslėlių aprašė 50 metų SSRS istoriją – nuo 1917-ųjų iki 1967-ųjų. Šią karikatūrų knygą jis pavadino „Raudonuoju pradžiamoksliu vaikams ir diplomatams“.

V. Vaši baigė Vengrijos karališkąją vaizduojamojo meno akademiją. XX a. ketvirtajame dešimtmetyje jis dirbo animatoriumi. 1945 metais buvo pasodintas į kalėjimą, vėliau – į lagerį. 1946 metų gruodį jam pavyko pabėgti į Austriją, o vėliau – per Vokietiją ir Prancūziją – į JAV. Tiek Europoje, tiek vėliau JAV jis tęsė karikatūristo darbą laikraščiuose ir žurnaluose.


Geležinė uždanga.


Kominternas.


Pabaltijo pajungimas.


Šaltasis karas.

Daugiau piešinių ttolk.ru (užvedus pele ant paveikslėlių, išmeta šiek tiek paaiškinimų apie juos rusiškai)

Knygos angliškas originalas pdf formatu: smashwords.com

šeštadienis, liepos 9

1941 m. birželį enkavedistų įvykdytų žudynių Lvove vaizdai

Zločevas. Lvovo srities NKVD kalėjimas nr. 3. 1941 m. birželio pabaiga.

Viename tinklalapyje šios dvi nuotraukos klaidingai priskirtos žydų žudynių vaizdams:
Čia galima rasti ir trečiąją nuotrauką, matomai taip pat iš Lvovo:Vokiečių kino kronikoje apie Lvovo užėmimą užfiksuota, kaip nužudytieji išnešami iš kalėjimo:Pagal oficialią sovietų statistiką iš viso Lvovo miesto kalėjimuose nr. 1, 2, 4 ir Zločevo kalėjime nr. 3 tuo metu sušaudyti 2464 kaliniai. Išsamiau: ukrainietiškas straipsnis

trečiadienis, liepos 6

Juodraštis. Gotų kalbos žodžiai

Čia tik šiaip probėgšmiais vakar vakare kai ką pasižymėjau iš germaniškos gotų kalbos etimologinio žodyno ir susidėjau čia, kad nepasimestų. Vėliau papildysiu.

DALELYTĖS

ne (nei) [akin to Eng no] : no, nist = ni ist. Deriv. ni not, nih not, niu is it not?. Comp. niba (nibai) when not
~ lie. ne.

thar [akin to Eng there] : there. Deriv. tharei where, tharuh and there
~ la. tur - ten.

jabai [akin to ibai] : if
~ lie. jeib, jeigu.

ASMENINIAI ĮVARDŽIAI

thu [akin to Ger du] : you. Deriv. theins your, thuk, thukei, thus, thuzei of you
~ lie. tu.

jus [akin to Eng you] : you. Deriv. juzei you that
~ lie. jūs.

thai [akin to Eng they] : they. Deriv. thaim them, thammei so that
~ lie. tie.

SKAITVARDŽIAI

threis (thrij-) [akin to Eng three] : three. Deriv. thridja third. Comp. threis tigjus (acc. thrins tiguns, thrije tigiwe) thirty, thrija hunda three hundred
~ lie. trys.

ahtau [akin to Eng eight] : eight. Comp. ahtaudogs of eight days, ahtautehund eighty, ahtuda eighth
~ lie. aštuoni.

GIMINYSTĖS RYŠIAI IR PAN.

wair (Crim. fers) [akin to Lat vir] : man. Comp. wairaleiks (*) masculine
~ lie. vyras.

sunus [akin to Eng son] : son.
~ lie. sūnus.

swaihra [akin to Ger Schwieger-] : in-law
~ lie. svainis, švogeris.

widuwo (widowo) [akin to Eng widow] : widow. Deriv. widuwairna orphaned
~ lie. vesti, vedęs.

liugan : marry. Deriv. liuga marriage. Comp. galiugan marry, unliugaiths unmarried
~ la. līgava - nuotaka, jaunoji; sužadėtinė, sužieduotinė; līgava un līgavainis - jaunieji, jaunavedžiai; līgavainis (gen. pl. ~aiņu) , jaunikis, jaunasis; sužadėtinis, sužieduotinis.

LAIKAS

teins (*) [akin to OEng tir, splendor] : day. Comp. sinteins every day, sinteino forever
~ lie. diena.

nahts [akin to Eng night] : night. Comp. andanahti evening, nahtamats evening meal
~ lie. naktis.

GAMTA IR MITOLOGIJA

theihwo [akin to Rus tucha, wet cloud] : thunder
~ lie. deivas.

fairguni [akin to Eng fir] : mountain
~ lie. Perkūnas, (Hetų peruna – uola, sen. hindu parvata – kalva).

saiws [akin to Eng sea] : sea. Deriv. saiwala soul. Comp. marisaiws sea, samasaiwals unanimous
~ lie. siela.

alhs [akin to OEng alhs] : temple
~ lie. alkas.

airtha [akin to Eng earth] : earth. Deriv. airtheins earthen. Comp. airthakunds earth-born
~ lie. erčia?

sauil (VC) [akin to Lat sol, Swe sol] : sun
~ lie. saulė.

mena (Crim. mine) [akin to Eng moon] : moon. Deriv. menoths month
~ lie. mėnulis.

austro (*) [akin to Eng east] : east. Comp. Austrogothi, Ostrogoths
~ lie. auštra, auštrinis.

hallus (Crim. ael) [akin to Eng hill] : cliff, stone
~ lie. kalva, kalnas.

grundus (*) [akin to Eng ground] : ground. Deriv. grunditha (*) ground. Comp. afgrunditha abyss, grunduwaddjus foundation wall
~ lie. gruntas, grumstas etc.

marei (mari-) [akin to Ger Meer] : sea. Comp. marikreitus pearl, marisaiws sea
~ lie. marios.

nadrs [akin to Eng adder] : water-snake
~ pr. anxdris – žaltys.

ara [akin to Eng erne] : eagle
~ lie. aras.

aihwus (*) (VC) [akin to Lat equus] : horse. Comp. aihwatundi thornbush.
~ lie. ašva, ašvienis.

asilus [b. fr. Lat asinus] : ass. Comp. asiluqairnus millstone
~ lie. asilas.

awis (*) [akin to Eng ewe] : ewe. Deriv. awethi shepherd, awistr sheep-pen
~ lie. avis.

waurms [akin to Eng worm] : worm
~ lie. varmas.

KŪNAS

auso [akin to Eng ear] : ear
~ lie. ausis.

hals [akin to Ger Hals] : neck. Comp. freihals freedom
~ lie. kaklas.

nagls (*) [akin to Eng nail] : nail. Deriv. nagljan (*) nail. Comp. ganagljan nail
~ lie. nagas

lofa [akin to Eng -love in glove] : hand
~ rus. лапа.

tunthus [akin to Eng tooth] : tooth
~ lie. dantis.

lithus [akin to Ger Glied] : limb. Comp. uslitha Gichtbruechiger
~ lie. lytis (kai kurios reikšmės).

haili (*) (Crim. iel) [akin to Eng whole] : health. Deriv. hailag (*) holy, hails whole, healthy, hailjan heal, hailnan (*) heal. Comp. gahailjan heal, gahailnan be whole, gahails whole, healthy, unhaili disease, unhails ill
~ pr. kails (sveikas, vientisas).

GYVENVIETĖ

haims [akin to Eng home] : village. Deriv. heiwa- (*) home. Comp. afhaimeis far from home, anahaims home, haimothli home country, heiwafrauja landlord
~ lie. kaimas.

gards (Crim. -gart) [akin to Eng yard] : courtyard. Deriv. garda enclosure, pen, fold, gardja (*) inhabitant. Comp. aurtigards orchard, gardawaldands landlord, ingardja inhabitant, ingards being at home, midjungards orbit, weinagards vineyard, thiudangardi kingdom
~ lie. gardas.

gatwo [akin to Eng gate, Ger Gasse] : lane
~ lie. gatvė.

sauls [akin to Ger Saeule] : pillar
~ lie. šulas.

daur (Crim. thurn) [akin to Eng door] : gate. Deriv. dauri (*) lane, dauro door. Comp. augadauro window, daurawarda gatekeeper, fauradauri lane
~ lie. durys.

hiwi [akin to Eng hue] : shining
~ lie. šviesti, šviesus.

VERSLAS, AMATAI, KITA

arjan [distantly akin to Lat arare] : plough
~ lie. arti, arėjas.

qairnus (*) [akin to Eng quern] : mill. Comp. asiluqairnus millstone
~ lie. girnos.

silubr (Crim. siluir) [akin to Eng silver] : silver. Deriv. silubreins (silubrins) silvern
~ lie. sidabras.

medus (*) [akin to Eng mead] : mead.
~ lie. medus.

KARAS, GINKLUOTĖ

harjis [akin to Ger Heer] : army. Comp. harjabairgo (*) accommodation, harjatuga (*) military leader
~ lie. kariai, kariuomenė.

sarwa [akin to OEng searu] : arm, weapon
~ lie. šarvas, šarvai.

hilms [akin to Ger Helm] : helmet
~ lie. šalmas.

BŪDVARDŽIAI

anthar [akin to Eng other] : other. Deriv. anthar, antharana, anthar, antharis one another, thata anthar otherwise. Comp. antharleikei difference, antharleiko differently, antharleiks (*) different
~ lie. antras.

hwathar [akin to Eng whether] : which. Deriv. hwatharamma each of the two, hwatharuh (*) each of the two. Comp. ainhwatharuh
~ lie. katras.

niujis [akin to Eng new] : new. Deriv. niujan (*) renew, niujitha novelty. Comp. ananiujan renew, ananiujitha renewal, inniujitha renewal, niuklahei Kleinmut, niuklahs newborn, niujasatiths newcomer
~ lie. naujas.

sineigs (seneigs) [akin to Lat senex] : old. Deriv. sinista oldest
~ lie. senas.

hauhs [akin to Eng high] : high. Deriv. hauhaba highly, hauhei height, hauheins height, hauhis higher, hauhista highest, hauhisti peak, hauhitha height, hauhjan lift, hauhnan (*) be high, hiuhma heap. Comp. hauhhairtei arrogance, hauhhairts haughty, hauhthuhts haughty, ufarhauhjan make arrogant, ushauhjan lift, ushauhnan be high
~ lie. aukštas.

auhuma [akin to wahsjan] : higher. Deriv. auhumists highest
~ lie. aukštai, aukštuma.

qius (qiwai, qiwis) [akin to Rus zhivoj] : alive. Deriv. qiujan, qiunan (*) make alive. Comp. anaqiujan resuscitate, gaqiujan make alive, gaqiunan make alive
~ lie. gyvas.

sprauts (*) [akin to Eng sprint] : fast. Deriv. sprauto soon
~ lie. spraunus.

laggs [akin to Eng long] : long. Deriv. laggei length. Comp. laggamodei patience
~ lie. ilgas.

lats [akin to Eng let] : lazy. Deriv. lasiws languid, latei laziness, latjan make lazy, letan let, leths (led-) (*) reward, letnan (*) allow, lets (*) letting. Comp. afletan dismiss, aflets decree, analatjan make languid, andletnan be dismissed, fraletan let free, fralets licence, galatjan hold up, gaunledjan impoverish, unledi poverty, unleths poor, usletan let out
~ lie. lėtas.

SPALVOS IR PAN.

rauths (raud-) [akin to Eng red] : red. Deriv. riuths (riud-) (*) honorable. Comp. gariudan (*) blush, gariudei (*) modesty, gariudi honor, gariudjo shyness, gariuths honorable
~ lie. raudonas.

balths (*) [akin to Eng bold] : bold. Deriv. balthaba boldly, balthei boldness, baltheins (*) boldness, balthjan dare. Comp. thrasabalthei quarrelsomeness, thrasabalths (*) quarrelsome, usbaltheins boldness, usbalths (*) bold, insolent
~ lie. baltas.

VEIKSMAŽODŽIAI

wairthan [akin to Ger werden] : become. Deriv. wairthaba worthy, wairthida merit, wairthana worth, wairthon evaluate, wairths (*) -ward, worth, wardjan (*) wardeins (*) spoilage. Comp. anawairthis, anawairths future, andwairthi present, price, andwairthis opposite, andwairths present, frawairthan perish, framwairthis furthermore, frawardjan spoil, frawardeins spoilage, gawairtheigs peaceful, gawairthi peace, gagawairthjan atone, gagawairthnan be atoned, jaindwairths to there, swultawairthja near to death, unwairthaba unworthy, withrawairths opposite
~ lie. virsti.

aukan [akin to Eng eke] : increase. Deriv. auknan, be increased. Comp. anaaukan, add, biaukan, increase, biauknan, be increased, gaaukan, become complete
~ lie. augti.

waldan [akin to Ger walten] : administer. Comp. allwaldands almighty, gardawaldands landlord, gawaldan rule, waldufni rule
~ lie. valdyti.

hleibjan [akin to Icl hlifa] : protect, care for
~ lie. globti, globoti.

withon [akin to Skt vyathate, sway] : shake
~ lie. vėtyti.

stautan [akin to Eng stint, Ger stossen] : push
~ lie. stumti.

straujan (straw-) [akin to Eng strew] : spread. Comp. gastraujan spread over, ufstraujan present
~ la. straujš, ~a – 1. greitas -a, spartus -i, smarkus -i, veržlus -i, sraunus -i, staigus -i

weihan [akin to Lat vincere, win] : fight. Deriv. waihjo battle, weig (*) battle, wigan war. Comp. andweihan oppose
~ lie. (į)veikti, (pa)veikti.

malan [akin to Ger mahlen] : grind. Deriv. malma sand, malo moth, malwjan (*) crush. Comp. gamalwjan crush
~ lie. malti.

greipan [akin to Eng grip] : grasp. Deriv. grefts (*) order. Comp. fairgreipan grasp, gagrefts order, undgreipan seize
~ lie. griebti.

kriustan [akin to Rus gryzti, gnaw] : gnash. Deriv. krusts crunch
~ lie. griežti, griaužti, krimsti.

skaidan [akin to Eng shed, Ger scheiden] : separate. Deriv. skaideins (*) separation, skaidnan (*) get separated. Comp. afskaidan separate, disskaidan divide, gaskaidan separate, gaskaideins separation, gaskaidnan divorce
~ skaidytis

niuhsjan (*) [akin to Rus njuhati, sniff] : spy. Deriv. niuhseins search. Comp. biniuhsjan search
~ lie. šniukštinėti.

diwan [akin to Eng die] : die. Deriv. dautheins mortal danger, dauthjan kill, dauthnan die, dauths dead, dauthus death, diwans mortal, dojan (*) die. Comp. afdauthjan kill, afdauiths (pl. afdauidai) made to die, dauthubleis going to die, gadauthjan kill, gadauthnan be killed, undiwanei immortality
~ lie. dvėsti.

gildan (*) [akin to Eng yield] : be valid. Deriv. gild tax, interest, gilstr tax. Comp. fragildan retribute, gilstrameleins tax register, kaisaragild interest, usgildan retribute
~ lie. galioti.

weison (*) [akin to Eng wise and wit] : visit. Deriv. waitei god knows, weis (*) wise, weitan (*) see, wis calm at sea, wiss (*) known, certainly, wissei (*) knowing, wita (*) knower, witains (*) observation, witan look, know, witi (*) knowledge, witodeigo right, witoth law, witubni acknowledgement. Comp. atwitains observation, recognition, drauhtiwitoth battle, fairweit (*) curiosity, fraweit revenge, fraweitan avenge, fraweitands avenger, fraweitjan spy around, fraweitl play, fullaweis perfect, fullaweisjan convince, fullawita perfect, gafullaweisjan announce, galiugaweitwods false witness, gaweison visit, hindarweis deceitful, hindarweisei trick, idweit curse, idweitjan curse, inweitan beg, inwitoths legal, mithwiss (*) aware, mithwissei conscience, unfaurweis unthinking, unhindarweis unfeigned, unweis ignorant, unwiss unknown, uncertain, unwita idiot, unwitands not knowing, unwiti stupidity, weitwodei eyewitness, weitwodeins witness, weitwodi witness, weitwoditha testimony, weitwodjan confess, weitwods witness, witodafasteis jurist, witodalaisareis jurist, witodalaus lawless
~ lie. viešėti.

DAIKTAVARDŽIAI

waurd [akin to Eng word] : word. Deriv. waurdahs verbally, waurdei (*) talk. Comp. andawaurdi answer, andwaurdjan answer, aglaitiwaurdei awkward speech, dwalawaurdei stupid talk, filuwaurdei much talk, filuwaurdjan talk too much, gabaurthiwaurd birth register, gawaurdi speech, lausawaurdi idle talk, lausawaurds idly talking, liugnawaurds liar, ubilwaurdjan despise, ubilwaurds calumniator, waurdajiuka dispute
~ lie. vardas.

juk [akin to Eng yoke] : yoke. Deriv. juka (*) mate, juktuzi yoke. Comp. gajuk pair, gajuka (f. gajuko) mate, gajuko conjugation
~ lie. juokas.

nauths (naudi-) (*) (VC) [akin to nauan; cf. Eng need] : need. Deriv. nauthjan force. Comp. ananauthjan force, naudibandi fetters, naudithaurfts needy
~ lie. nauda.

saurga [akin to Eng sorrow] : sorrow. Deriv. saurgan sorrow
~ lie. sargalìngas.

smarna [akin to Eng smear] : excrement
~ lie. smirdėti, smarda.

Pastaba:
(*) = assumed or reconstructed Gothic word
Scholars (among them J. L. L. Tolkien) tried to “revive” the Gothic language by adding new words to the Gothic vocabulary.
This I could find acceptable as far as existing words were used to construct a new form or a new compound.
On the other hand, I deliberately omitted words that have never been shown to exist in Gothic.

András Rajki, GOTHIC DICTIONARY with etymologies (2004)

penktadienis, liepos 1

žvėrių paliudijimai

Jakovas Isaakovičius Šepetinskis (Шепетинский Яков Исаакович)

„Greitai visą mūsų 61-ąją Armiją permetė į pietus, Lenkijos kryptimi. Mus išmetė netoli nuo Varšuvos, ir greitu žingsniu, pilnai pasiruošę mūšiui, mes priėjome prie priešakinių linijų. Judėjome tiktai naktimis, diena – maskuotė ir poilsis. Prie fronto ėjo tiek kareivių, kad atrodė, jog visa Rusia pajudėjo į kelią.

Perėjome Vyslą ir atsidūrėme taip vadinamame Magnuševo placdarme, sustojome prie Varkos kaimo, prie Pilicos upės, išsidėstėme žiedine gynyba ir ėmėme laukti. Priešakinėje linijoje tvyrojo laikina tyla, kurią pertraukdavo tik reti vokiečių artilerijos apšaudymai. Mūsų artilerija tylėjo. Kiekvieną dieną pas mus ateidavo politiniai darbuotojai, skaitė Erenburgo eiles. Mes visu vidumi jautėme – greitai puolimas!

[...]

Pasiekėme Kutno miestą. Čia, užimto vokiečių aerodromo teritorijoje, kariai aptiko cisternas su spiritu, daugelis iškart puolė prie jų, ėmė gerti, tačiau tai pasirodė medžio spiritas (metanolis)... Pusė mūsiškių apsinuodijo, ir daugelis mirtinai... Palikome laidojimo komandai taip neprotingai išėjusių iš gyvenimo draugų kūnus, ir iš naujo pajudėjome į priekį. Mus aplenkdavo motorizuotų šaulių dalys.
Kelkraščiuose mus jau pasitiko plakatai „Sunaikinti fašistinę bjaurybę jos pačios irštvoje!“ arba „Tėveli, nužudyk vokietį!“...

[...]

G.K. – Ką jautėte, artėdamas prie Vokietijos sienų?

J.Š. – Artėjant prie senosios Vokietijos-Lenkijos sienos vokiečių pasipriešinimas ėmė stiprėti, bet mes puolėme lavina. Visą savaitę tęsėsi mūsų perėjimas, ir vėl matome plakatą – „Priešais jus – fašistinė Vokietija!“. Iškart sujudimas mūsų eilėse – platesniu žingsniu!

[...]

G.K. – O kaip elgėsi su civiliais gyventojais?

J.Š. – Nežudė. Žvėriškumų nebuvo. Prievarta buvo... Altdame ir Ebersvalde gerai priminėme „arijų rasei“ apie save, o 1945 metų gegužę jau viskas praeidavo be ypatingų įvykių, „aistros nurimo“...

Užimame vokiečių miestą, o po to įvykdavo tai, ką ne visuomet galima buvo nuspėti ir sustabdyti. „Išdėliodavo“ vokietes ir prievartaudavo... Nežiūrėjo į amžių ir grožį. Eilėje stovėdavome – ir mes, ir karininkai. Vienas pakyla, o kitas jau „pasiruošęs mūšiui“. Mes žiūrėjome ir juokėmės, atseit, pažiūrėkit, kraštiečiai, kaip jos kojomis trūkčioja...

Tai buvo masinio pažeminimo aktas, visų akyse. Ir man asmeniškai atrodo, kad seksualinis troškimas čia buvo trečiaeilis dalykas, o svarbiausia priežastis, pastumėjanti prievartai, buvo siekis parodyti vokiečiams – štai, jūs, aukščiausia rasė, norėjusi mus pavergti ir išnaikinti, nugalėti mūsų tautas, – jūs, gulite dabar ant žemės kaip paskutinės k..., o mes jus „darome“... Bet skirtingai nuo latvių ir lietuvių policininkų, kurie prievartavo moteris, o paskui nušaudavo, mes visas tas pažemintas vokiečių moteris palikdavome gyvas...

Bet štai kas nepaaiškinama, praeina vos kelios valandos, ir atbėga pas mus vokietė, rėkia, kad prievartauja jos nėščią dukterį, ir prašo pagalbos. Aš išverčiau kombatui jos žodžius, ir jis man įsako – išgelbėti nėščią vokietę. Nubėgau tenai, paėmiau ją su savimi, pasakiau, kad kapitonui, ir tą naktį ji buvo išgelbėta. O kas su ja nutiks rytoj – negalėjome žinoti...

Kartais dar galėdavo padegti namus, kai palikome Altdamą, visas miestas liepsnojo gaisrų ugnimis už mūsų nugaros. Jūs net negalite įsivaizduoti, kokia stipri buvo mūsų neapykanta vokiečiams, atnešusiems mirtį ir kančias į mūsų žemę...

Aš netgi apsirūpinau prieštankinėmis granatomis, kadangi nusprendžiau esant pirmai galimybei suvaryti visus be išimties į rūsį ir užmėtyti granatomis...

Bet taip tų granatų ir nepanaudojau... Nepanorau... Užeiname į miestą, palaužę pasipriešinimą jo prieigose. Atidengiame uraganinę kulkosvaidžių ugnį išilgai gatvių, ir laukiame atsakomojo šaudymo. Bet viskas tylu... Staiga, iš visų balkonų ir langų pasirodo balti skudurai, paklodės, plaikstosi vėjyje. Miestas pasiduoda. Bet mes, pamokyti karčios patirties, atsargiai, iš lėto einame į priekį. Ir štai, neužmirštamas vaizdas – prie namų stovi civiliai, suaugę ir vaikai, daugelis ištiestose rankose laiko laikrodžius. Mums. Vokiečių vaikai žiūri į mus išgąsdintomis akimis... Ir aš supratau, kad negalėsiu jų žudyti, tai ne mano jėgose...

iremember.ru