antradienis, balandžio 15

Kaip gimstantis rusiškas nacionalizmas apibrėžė „savas“ teritorijas

(ištrauka iš 2005 m. kovo 31 d. istoriko Aleksejaus Milerio skaitytos paskaitos)

Rusų nacionalizmas turėjo gerus, aktyvius mokytojus. Pirmiausia lenkus. Labai galingą postūmį rusiškojo nacionalizmo prabudimui davė 1830-1831 metų sukilimas. Po šio sukilimo čia, vakariniuose imperijos pakraščiuose, rusiškas nacionalizmas, o palaipsniui ir imperija, formuluoja labai aiškią tezę: vietiniai valstiečiai – mažarusiai ir baltarusiai – tai rusai. Ir ši koncepcija, jog rusai – ne vien didžiarusiai, kaip mes dabar suvokiame, o didžiarusiai, mažarusiai ir baltarusiai, kad tai „visų rusų“ nacija, ima dominuoti ir liks dominuoti iki pat Rusijos imperijos pabaigos.

penktadienis, balandžio 11

Елена Рачева: Мы все – жертвы неосмысленной истории ГУЛАГа

Įdedu seną interviu su opozicinio Maskvos laikraščio žurnaliste Jelena Račeva originalo – rusų kalba. Kadangi iki šiol skelbtas tik lietuviškai. Interviu darytas 2012 metų rugpjūčio mėnesį. Klausimai buvo pateikti raštu, juose gali būti gramatikos klaidų.

Arijų genties šaka... nutiesė kelią į kosmosą

Rusijos Valstybės dūmos interneto svetainėje šlovinami arijų genties – rusų – žygiai, tebesitęsiantys iki mūsų dienų.
Anonsuojant balandžio 8 dieną švietimo komitete turėjusią vykti apvalaus stalo diskusiją tema „Rusijos istorinė tradicija: istorijos vadovėlių turinys“, pateikiami šio komiteto pirmininko Viačeslavo Nikonovo žodžiai:
Nuo to, kas bus parašyta vadovėliuose, ir nuo to, kaip įtikinamai ir patraukliai tai bus parašyta, priklauso ištisos jaunimo kartos požiūris į savo šalies istoriją. Visada būtina atsiminti, kokioje šalyje gyveni ir dirbi, žinoti jos tradicijas. Mūsų Tėvynė turi didingą praeitį. Arijų genties šaka nusileido nuo Karpatų kalnų, taikiai apgyvendino Didžiąją Rusijos lygumą, Sibirą, pačią šalčiausią planetos dalį, nuėjo iki Ramiojo vandenyno, įkūrė Fort Rosą, sugėrė turtingiausių Bizantijos, Europos, Azijos kultūrų syvus, sutriuškino baisiausią žmonijos priešą – nacizmą, nutiesė kelią į kosmosą.“

* Viačeslavas Nikonovas – Rusijos Valstybės dūmos deputatas, švietimo komiteto pirmininkas, valdančios partijos „Vieninga Rusija“ narys. Iki 1991 metų spėjo pabūti komjaunimo sekretoriumi, Maskvos valstybinio universiteto Istorijos fakulteto partkomo sekretoriumi, SSKP CK instruktoriumi. Jo tėvas – buvęs NKVD darbuotojas, Maskvos valstybinio tarptautinių santykių instituto profesorius, žurnalo „Komunistas“ redaktorius. Motina – vienintelė SSRS užsienio reikalų liaudies komisaro Viačeslavo Molotovo ir Polinos Žemčiūžinos duktė.