ketvirtadienis, lapkričio 29

Po pusės amžiaus atrastos partizanų dainos

Neseniai tvarkydamas sodybą Sietynų kaime (buvusiame Veprių valsčiuje, Ukmergės apskrityje) Paulius Stanišauskas priemenės plyšyje tarp balkių netikėtai aptiko visą pluoštą partizaniškų dainų. Pavieniai lapeliai su dainomis buvo sudėti į voką (kurį, jau visiškai sutrūnijusį ir byrantį, vėliau teko išmesti), o anga užmaskuota 1965 metų „Tiesos“ laikraščiu (kad kišantys ranką pirmiausia atrastų jį).

Šiuo metu Kauno pilyje ekspozicijos vedėjo pareigas einantis Kauno miesto muziejaus darbuotojas Paulius Stanišauskas šią sodybą nusipirko kaip esančią arčiausiai, vos už 800 metrų, nuo jo giminės žemės. Ankstesnis sodybos šeimininkas Juozas Bertašius prieš karą augino apie 60 obelų ir vertėsi sodininkyste. Nors ir buvo sovietmečiu pravardžiuojamas „buože“, ištremtas nebuvo. Mirė apie 1979 metus, sulaukęs apie 70 metų amžiaus. Pauliaus manymu, Bertašius turėjo turėti ryšių su partizanais.

antradienis, lapkričio 13

Federalizmas – „valstybės išdavystė“?

Archangelsko žurnalistui ir visuomenės veikėjui, Pomorjės vietinių ir negausiųjų Šiaurės tautų instituto direktoriui Ivanui Mosejevui iškeltos iškart 2 baudžiamosios bylos – pagal kaltinimus tautinės neapykantos kurstymu (RF BK 282 str.) ir valstybės išdavyste kaimyninės Norvegijos Karalystės naudai (275 str.). Pagal pastarąjį straipsnį jam gresia iki 20 metų nelaisvės. Teisminio proceso pradžia paskirta lapkričio 12 dieną.

Bandymas išsiaiškinti pateiktų kaltinimų esmę priveda prie neįtikėtinos minties – Rusijos teisėsaugos sistemai pagrindiniu įstatymu tapo garsusis Orvelo romanas. Nes Mosejevas kaltinamas būtent „minčių nusikaltimais“ – jis išdrįso išsakyti idėjas apie pomorų pripažinimą vietine (коренной) negausiąja tautele. Ir netgi svajojo apie Pomorų respublikos įkūrimą. Ypatingus įtarimus tardytojams kelia jo bendradarbiavimas su Norvegijos visuomeninėmis organizacijomis. Pagal šią absurdišką logiką pomorai, istoriškai bendradarbiavę ir vedę bendrą verslą su norvegais, amžiais „išdavinėjo“ Rusiją...