antradienis, lapkričio 13

Federalizmas – „valstybės išdavystė“?

Archangelsko žurnalistui ir visuomenės veikėjui, Pomorjės vietinių ir negausiųjų Šiaurės tautų instituto direktoriui Ivanui Mosejevui iškeltos iškart 2 baudžiamosios bylos – pagal kaltinimus tautinės neapykantos kurstymu (RF BK 282 str.) ir valstybės išdavyste kaimyninės Norvegijos Karalystės naudai (275 str.). Pagal pastarąjį straipsnį jam gresia iki 20 metų nelaisvės. Teisminio proceso pradžia paskirta lapkričio 12 dieną.

Bandymas išsiaiškinti pateiktų kaltinimų esmę priveda prie neįtikėtinos minties – Rusijos teisėsaugos sistemai pagrindiniu įstatymu tapo garsusis Orvelo romanas. Nes Mosejevas kaltinamas būtent „minčių nusikaltimais“ – jis išdrįso išsakyti idėjas apie pomorų pripažinimą vietine (коренной) negausiąja tautele. Ir netgi svajojo apie Pomorų respublikos įkūrimą. Ypatingus įtarimus tardytojams kelia jo bendradarbiavimas su Norvegijos visuomeninėmis organizacijomis. Pagal šią absurdišką logiką pomorai, istoriškai bendradarbiavę ir vedę bendrą verslą su norvegais, amžiais „išdavinėjo“ Rusiją...


Naujausi Rusijos įstatymai ir kai kurių politikų pasiūlymai atrodo kaip puolimas vienu frontu prieš federalizmą. Regioninės organizacijos, vykdančios bendrus projektus su užsienio partneriais, paskelbtos „tarptautiniais agentais“. Buvęs opozicionierius Prochorovas siūlo likviduoti nacionalines respublikas. Visiškai šviežia informacija – RF Teisingumo ministerija sustabdė Šiaurės, Sibiro ir Tolimųjų Rytų negausiųjų vietinių tautų asociacijos veiklą.

Matyt, RF kaip „SSRS teisių perėmėja“ nenuklysdama kartoja jos kelią... Sovietų Sąjunga taip pat nominaliai vadino save „federacija“, tačiau tikrovėje buvo griežtai centralizuota unitarinė valstybė, kur bet kokia nepriklausoma visuomeninė veikla buvo pasmerkiama kaip „Tėvynės išdavystė“. Ir jos finalas buvo neišvengiamas – piliečiai šį vieningą lagerį su totalitarine ideologija paprasčiausiai nustojo laikyti savo Tėvyne...

Šiuolaikinė, gyvybinga federacija kuriama remiantis regionine ir kultūrine įvairove, ir joje niekam nešauna į galvą laikyti pasienio bendradarbiavimą kokiu nors „šnipų sąmokslu“. Jungtinėse Valstijose niekas nebijo, kad Aliaska nuo jų atsiskirs ir prisijungs prie Kanados (arba atgal prie Rusijos). VFR pasienyje su kitomis šalimis egzistuoja keletas savivaldžių euroregionų. Ir tiktai pas mus panašus pasienio sąveikavimas atrodo įtartinu. Panašu, kad Rusijos valdžia savo mąstymu iki šiol tebegyvena SSRS...

Nors, jeigu svarstytume remdamiesi protu, federacinė (išties federacinė, pilna šio žodžio prasme) valdžia turi, atvirkščiai, visapusiškai palaikyti ir vystyti pasienio bendradarbiavimo projektus, kurdama patrauklų Pomorjės krašto įvaizdį – kad netgi norvegai su jų aukštais mokesčiais jam pavydėtų ir statytų tenai savo įmones. Tai, beje, liečia ir Kareliją, kur kadaise išvystytoje suomių Priladožjėje dabar viešpatauja atstumiantis apleistumas. Karelų visuomenės veikėjai seniai siūlo sukurti šioje teritorijoje laisvą ekonominę zoną, kuri neabejotinai pritrauktų Europos investuotojus.

Bet, deja, – Rusijoje iki šiol veikia „šaltojo karo“ epochos ir „apsuptos tvirtovės“ stereotipai... Visgi šioje „patriotiškoje“ kovoje su „šnipais“ kartais pasitaiko labai charakteringos išimtys. Apie vieną iš jų išreikšdamas nuostabą pasisakė vienas iš Archangelsko srities Piliečių rūmų (regioninės visuomeninės organizacijos) pirmininkų Andrejus Čurakovas:

– Kuomet vienu parašu „priešiškos valstybės“ jurisdikcijai šalies prezidentas atiduoda 175 tūkstančius kvadratinių kilometrų Barenco jūros, tai Rusijos labui, o kuomet vyriokas iš provincijos, vardu Ivanas Ivanovičius, su norvegais pasakų knygelę išleido – tai „galbūt, veikimas destabilizuojant socialinę-politinę situaciją Archangelsko srityje“! Valstybės saugumo organų logika sušlubavo. Pagal jų versiją, visuomeninė ir kultūrinė Mosejevo veikla „ateityje gali privesti prie Rusijos teritorinio vientisumo pažeidimo“, vadinasi, Ivanas – pavojingas vyriokas! O jeigu Valstybės Dūmos deputatai, neatsižvelgdami į mokslininkų ir specialistų protestus, „Vieningos Rusijos“ parlamentinės daugumos pagalba patvirtino sutartį dėl Barenco jūros sektoriaus su turtingiausiais gamtiniais ištekliais ir naudingomis iškasenomis perdavimo Norvegijai, – niekas nekaltas. Visus reikia apdovanoti! Arba aš ko nors nesuprantu, arba „čekistai“ ne tą paėmė!

Ingermanlandijos regionalistai palaiko pomorus

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą